Utbildning

Utbildningar: hälsoinspiratörer, ledarskap, Vertyg och strategi att arbeta i öppet kontorslandskap

 

Utbildningar av hälsoinspiratörerglädjeskutt

En hälsoinspiratör på avdelningar och till företaget skapar större förutsättningar att hälsan kommer i fokus och kontinuerligt hamnar på agendan.
5 tillfällen med

-Inspirera och ge tips med sin kunskap och entusiasm för ökad hälsa !
-Bidra till ökat intresse och motivation till sina medarbetare att investera i sin hälsa för en bättre livsstil
-Föreslå och genomföra aktiviteter samt sätta igång olika projekt där personalen engageras för att ta eget ansvar för
sin hälsa som bidrar till ökad frisknärvaro samt gladare medarbetare som leder till ökad arbetsglädje.
– Ha löpande dialog med närmsta chef för gemensam syn med hälsoarbetet. Ha en fast tid 1 gång i månaden för hälsoinspiration på möten.

 
– Kost och hälsa
-Motion och hälsa
-Sömnens betydelse för bättre hälsa,vikt,koncentration och humör.
-Stresshantering samt mindfullness.
-Arbetsglädje med bra kommunikation
– Hälsoinspiratörens roll på arbetsplatsen
Ledarskapsutbildningar
arbetsglädje2
För att kunna leda andra behöver man först lära känna sig själv och ha ett starkt och medvetet inre ledarskap
Känna sina olika sidor och reaktioner i olika situationer för att kunna hantera och bemöta människor i olika processer
– Självkännedom
– Självkänsla
– Självförtroende
– Hur agera i stress och stressfyllda situationer
– Skapa balans mellan prestera och leverera och återhämtning
– Hantera kritik och möta kritik
– Kommunikationens påverkan och möjlighet i samtal och bemötande
Att arbeta i öppet kontorslandskap. Skapa arbetsglädje i förändringsprocesser
möten
De flesta arbetsplatser är idag öppna landskap. Det innebär nya samarbetsmöjligheter och nya arbetssätt.
För att klara att hantera många intryck samt att kunna skapa sig koncentration behövs strategi och verktyg samt bra kommunikation.
-Få möjlighet att förbereda sig och hantera flytt med dess förändringar med öppet kontorslandskap. Förväntningar och förhållningssätt.
-Se fördelar och risker med kontorslandskap
-Ta fram gemensam plattform och riktlinjer hur ni ska förhålla er.-
-Få tips och strategier om hur man skapar en bra arbetsmiljö för sig själv och andra.-
-Tankar och attityd
-Sätta ord på tankar och kunna påverka och vara delaktiga i processen.
– Skapa en anda, vi – känsla, som kännetecknar den arbetsmiljö vi vill ha för att trivas på jobbet och göra ett bra jobbet tillsammans!

Comments are closed.