Livs- & karriärcoachning

Coachning i grupp eller enskilt- för att ta fram just dina/era resurser för att göra dem till ett framgångs-recept. För att nå viktiga personliga och /eller organisationsmässiga mål.

Få en ökad personlig utveckling med mer glädje och energi. Bland annat ingår mental träning, om tankens kraft som påverkar din hälsa, glädje och prestation. Ger bra gruppdynamik! Coaching är att uppmuntra och stödja en individ eller team att utveckla sitt sätt att tänka, vara och lära samt utveckla sina positiva känslor i grupp eller enskilt- för att ta fram just dina/era resurser för att göra dem till ett framgångs-recept. Få en ökad personlig utveckling med mer glädje och energi. Bland annat ingår mental träning, om tankens kraft som påverkar din hälsa, glädje och prestation. Ger bra gruppdynamik.

Att hitta framgångsfaktorer samt identifiera fallgropar och hinder för att kunna överbrygga dem i en lärprocess där vi ser till vad är bra och vad kan bli bättre!
Coachens uppgift är att ställa frågor och stödja så att den coachade hittar sin motivation och drivkraft för att bli sitt bästa jag och prestera bättre med ökad arbetsglädje och livskraft!

Comments are closed.