Arbetsglädje med rätt fokus

Byt ut frustration och stress till arbetsglädje och ökad trivsel! Få kunskap och inspiration för att öka motivationen, trivseln och hälsan! Öka möjligheten till utveckling och kvalité! En positiv arbetsmiljö skapar ökad trivsel där medarbetare känner yrkesstolthet och tar större ansvar. En positiv energi återspeglar sig till medarbetare och kontakter utåt! Ta möjligheten att bli ännu bättre!

Vad är stress? (yttre och inre)

Vad händer fysiologiskt och mentalt vid stress?

Forskning kring stress-hälsa

Stresshantering. Hur gör man?

Verktygsbank för stresshantering

mentalt och fysiskt

Förmågan att prioritera

Vikten av att ha bra gränssättning och strategier

Delegera och be om hjälp

Arbetsglädje och medarbetare

Motivationsfaktorer- vilka är de?

Hur kan vi se möjligheter istället för bekymmer och hinder?

Byta fokus till rätt fokus! Vad är bra? Vad kan bli bättre?

Prestationer och självbild

Balans mellan prestation och återhämtning

Mål och strategier

Balans mellan jobb, fritid och egen tid.

Tankarnas betydelse för hur vi kan hantera situationer

 

Ger kunskaper och ökar medvetenheten om vad det är som gör att vi gör som vi gör och hur vi kan förändra det! Ger inspiration att själv fortsätta i rätt riktning. Fullt av dramatiseringar och praktiska tips som ger skratt och insikter! Ger verktyg som kan användas direkt!

Comments are closed.