Vi är varandras arbetsmiljö!

Hur kan vi på bästa sätt öka vår arbetsglädje ? En dag full av inspiration och delaktighet. Praktiska övningar som ger insikter och utveckling, arbetsglädje och engagemang!

Vi är varandras arbetsmiljö! Rätt för mig – respekt för varandra. Om konsten att nå fram och förstå varandra! Att ge och ta kritik! Att höja varandras potential! Vikten av bra feedback ofta! Vad kan jag göra för att förbättra arbetsmiljön? Vad är mitt ansvar och vad är min roll? I mötet speglar vi varandra. Allt börjar med att leda sig själv och hur vi kan tillsammans må bättre och göra ett bra jobb Om hur vi kan med ett bra ledarskap öka motivationen för att nå målen och öka arbetsglädjen..

Utbildningsdagens innehåll:

* Våra är olika roller som kollegor, anställda och personal.

* Hur får vi arbetsglädje och når vi våra mål på bästa sätt?

* Var ligger ansvar, rättigheter och skyldigheter?

* Teamarbete –samarbete, delaktighet och ansvar

* Vad är det vi sänder ut via kroppen, tonfallet och orden?

* Vad förmedlar vi till patienterna via samtal och information?

* Vad säger och sänder alla lappar och meddelanden?

* Hur tolkas vi och vad vill vi förmedla ?

* Hur ger vi feedback få ett bra sätt?

* Kritik en källa till växande och lärande eller förminskning och stagnation?

* Yrkesstolthet

Dagen blandas med vetenskapliga studier, dramatiseringar, individuella övningar samt i grupp för att öka medvetenheten och öka möjligheten till ökad arbetsglädje i ett led till förbättrad arbetsmiljö. Gruppen får bra verktyg och strategier att använda sig av. Utbildningsdagen ger kunskaper som ökar medvetenheten om vad vi förmedlar och hur i når fram på ett positivt och tydligt sätt. Hur gör vi och hur vi kan förändra det? Ger inspiration att själv fortsätta i rätt riktning. Fullt av dramatiseringar och praktiska tips som ger skratt och insikter! Ger verktyg som kan användas direkt!

Comments are closed.