Arbetsglädje, stress och balans

En föreläsning om hur vi kan skapa mer arbetsglädje och hur vi kan hantera logistik och tidsplaner på bästa sätt. Stress kan vara bra för fokusering och det ger handlingskraft. När stress blir brist på kontroll och något som tär är den inte till någon nytta. Jag lyfter fram hur vi kan hantera stress, press och krav på bästa sätt! Strategier och verktyg som är lätta att applicera i vardagen direkt!

Livet har en tendens att snurra allt fortare! Det är lätt att bli frustrerad och reta sig på saker och människor. Kan man göra misstag till möjligheter?

 

Vad har stress för effekter hälsomässigt och mentalt?

Ett bra förhållningssätt till stressen

Hur kan vi prioritera bättre?

Balans mellan jobb, familj/fritid och egen tid

Vad är bra? Vad kan bli bättre?

Strategier! Hur göra istället?

Hur ökar vi arbetsglädjen?

Motivationsfaktorer

Den goda cirkeln för ökad trivsel och eget ansvar

 

Forskning och vetenskap blandas med härliga exempel där man kan känna igen sig själv och andra. Med mycket humor och med bra kunskaper och verktyg kan vi tillsammans och enskilt växa och öka produktivitet och trivsel. Med kunskap som ger insikt i hur vi gör med våra liv och hur vi lätt kan förändra det med små förändringar, gör att livsglädjen och motivationen ökar igen! Föreläsningen ger kunskaper och ökar medvetenheten om vad som ger mer kvalité i livet och ger inspiration att själv fortsätta i rätt riktning.

Comments are closed.