Vill du ha rätt eller vill du bli lycklig?

En föreläsning full av tänkvärda tankar och praktiska tips som gör dig medveten om vår kommunikation.

Vad är det vi säger till varandra och på vilket sätt säger vi det? Många gånger missförstår vi varandra eller sårar helt i onödan, för att vi är stressade eller tror att alla tänker och fungerar som vi själva! Bli lyckligare med rätt kommunikation!

* Bli medveten om ditt sätt att kommunicera!

* Relationer och samarbete- hur når vi fram? Lyssnar du eller hör du?

* Sanningar – svåra att ta men nyttiga! Gör dem till dina styrkor!

* Få bättre relationer genom att säga vad du tänker och tycker! Vad vill du?

* Skapa bättre kommunikation genom att bli medveten om kroppsspråk, tonfall och ord!

* Kvinnlig och manlig kommunikation

* Kritik – morot eller piska

* Motivation eller hotivation

Du kan förändra tillvaron och förmågan att kommunicera på ett sätt som gör att du mår bättre både privat och på jobbet! Du kan inte ändra på andra men när du ändrar ditt eget sätt kommer det att leda till att andra förändrar sig genom ditt sätt att vara!

Ger praktiska och användbara verktyg som kan användas direkt!

Comments are closed.