Kommunikation och bemötande

Förbättra din kommunikation och få bättre relationer på jobb och privat.

Ditt kroppsspråk, tonfall och dina ord har stor betydelse. Bli medveten om vad du säger och hur de säger det! Förändra ditt tal och minska risken för missförstånd och konflikter. Ger både dig själv och andra mer energi och glädje!

*Vad är det vi säger till varandra?

*Hur säger vi det?

*Vad speglar din reaktion?

*Vad speglar din samtalspartners reaktion?

*Hur når du fram?

*Kvinnlig och manlig kommunikation

*Självkännedom och personlig utveckling

*Relationer och samarbete

*Sanningar

*Kritik

*Obekväma samtal

*Tydlig kommunikation

Teori blandas med praktiska övningar

Comments are closed.