Livs och kärriärscoaching

Konsultation för att ta fram just dina personliga resurser och göra de till dina framgångsrecept. Få en ökad personlig utveckling med mer glädje och energi. Bland annat ingår mental träning omtankens kraft som påverkar din hälsa, glädje och prestation.

Livet innehåller mycket som man ska hantera. Ibland snurrar det för fort och vi känner att vi inte orkar med riktigt. Balansen mellan jobb, familj/fritid och egen tid är viktigt för att vi ska må bra. Vi möter kriser av olika slag  olika perioder i livet och det kan kännas skönt att dela med sig av sina tankar samt att få lite perspektiv och hjälp med tankar och förhållningssätt. Dålig självkänsla, brist på självförtroende, sjukdomsbilder, separationer, arbetslöshet och karriärsförändringar. Alla förändringar kan göra att det gungar under oss och då hjälper jag till med att skapa en stabilare plattform.

Tillsammans jobbar vi med HUR-et. Hur tar vi oss till den du vill vara och må!

Du får övningar som skapar ökad medvetenhet kring personlighet, självkänsla, självförtroende, självinsikt samt ökar din motivation att hitta den du vill vara för att hitta rätt och må bra både privat, familj och i professionen

Vill du få mer energi och glädje i livet?
Vill du få ut mer av din tid?
Börjar du känna att livet snurrar på allt för fort?
Är livet fyllt av måsten och krav?
Har din motivation och ork börjat tryta?
Har glädjen bytts ut till frustration och irritation?
Börja leva ett friskare och inspirerande liv!!
Få en AHA-upplevelse!
Börja leva livet – nu!

Fyll på din själ och glädjebägare!

Med kunskap som ger insikt i hur vi gör med våra liv och hur vi lätt kan förändra det med små förändringar, gör att livsglädjen och motivationen ökar igen! Ger kunskaper och ökar medvetenheten om vad som ger mer kvalité i livet och ger inspiration att själv fortsätta i rätt riktning.
Varmt välkommen !

Comments are closed.