Stresshantering

Konsten att hitta balansen mellan att  vara uppkopplad eller avkopplad. Föreläsningen innehåller:

Stresshantering

Vad skapar stress hos dig? Stressfaktorer?

Hur reagerar du? Hur agerar du? Hur göra?

Att vara uppkopplad och avkopplad

Skilja på jobb och ledighet

Gränssättning

Tydlighet

Mailhantering

Telefonhantering

Tillgänglighet

Motion som stresshantering

Sömnens viktiga återhämtning och akilleshäl

Mental träning – rätt fokus och tanke

Andning och syresättning för att släppa inre press och tryck

Vikten av egen debriefing!

Stresstester, mentala övningar, fysiska övningar, strategier, verktyg,beteendeanalyser. Vetenskaplig forskning och studier blandas med övningar. Genomförs på halvdag eller 3 X 2 timmar. Förslagsvis Mitt ledarskap och/eller tillval. Skapar medvetenhet och insikter som ger ny strategi att hantera stress.

Comments are closed.