ARBETSGLÄDJE MED BRA KOMMUNIKATION

Full av inspiration och delaktighet. Praktiska övningar som ger insikter och utveckling, arbetsglädje och engagemang.

Kommunikationen är allt! Så gott som varje dag händer det att vi missförstår varandra, inte når fram eller sänder fel signaler. Ofta är det omedvetet! Vad är det som gör att vi gör det vi gör ? Hur kan vi förändra det? Byt ut frustration och stress till arbetsglädje, trivsel och produktivitet. Få kunskap och inspiration för att öka motivationen, trivseln och effektiviteten!

En positiv energi återspeglar sig till medarbetare och kontakter utåt!Kicki föreläser

* Kommunikationens betydelse

* Vad består kommunikationen av?

* Konsten med bra kommunikation och nå fram.

* Hur påverkas kommunikationen av stress?

* Tankarnas betydelse för hur vi kan hantera situationer

* Balans mellan jobb, fritid och egen tid.

* Arbetsglädje och medarbetare

* Teamarbete –samarbete, delaktighet och ansvar

* Team och mål

* Våra olika roller som anställd, personal, kollega och yrkesroll.

* Relationer och samarbete – hur når vi fram?

* Lyssnar du eller hör du?

* Kritik – morot eller piska

* Konstruktiv kritik

* Konflikter – förhållningssätt och strategier

* Vad är bra kommunikation?

* Förmågan att prioritera.

* Ökad arbetsglädje med mål och rätt strategier

* Hur kan vi se möjligheter istället för bekymmer och hinder?

* Motivationsfaktorer- vilka är de?

* Motivation eller hotivation

* Mål och strategier

En föreläsning full av tänkvärda tankar och praktiska tips som gör dig medveten om vår kommunikation. Vad är det vi säger till varandra och på vilket sätt säger vi det? Många gånger missförstår vi varandra eller sårar helt i onödan, för att vi är stressade eller tror att alla tänker och fungerar som vi själva! Bli lyckligare med rätt kommunikation! Ger praktiska och användbara verktyg som kan användas direkt!

Comments are closed.